Privacy Policy

Wij nemen je privacy zeer serieus. Hieronder lees je meer over hoe Bloemrijk Ruinen omgaat met persoonlijke informatie en cookies.

Vanaf 25 mei 2018 gelden de normen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij nemen je privacy zeer serieus. Hieronder lees je meer over hoe Bloemrijk Ruinen omgaat met persoonlijke informatie.

Bestellingen en gegevens verwerking

Wij hebben altijd jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres en betalingsgegevens nodig om een bestelling te kunnen verwerken. Tevens hebben wij voor het versturen van een boeket een bezorgadres, het telefoonnummer en de naam van de eventuele ontvanger nodig om te zorgen dat jouw bestelling netjes aankomt bij de ontvanger. Bij het bestellen van een boeket verwerken wij dus de volgende gegevens:

  • De naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van de besteller.
  • Betalingsgegevens van de bestelling.
  • De naam, adres, woonplaats, telefoonnummer van de ontvanger.

Recht op inzage, rectificatie of verwijdering

Wij conformeren aan deze wetgeving en bieden jou de mogelijkheid om jouw gegevens welke wij verwerken altijd in te zien. Voor rectificatie en verwijdering zullen wij altijd in eerste instantie de wettelijke bewaartermijn hanteren voor de cruciale gegevens die nodig zijn voor de Belastingdienst. Na deze bewaartermijn voldoen we graag aan de wens van verwijdering of rectificatie.

Bewaartermijn

Bloemrijk Ruinen heeft een 7 jaar bewaartermijn op jouw bestelling gegevens die nodig zijn voor de Belastingdienst. Deze gegevens worden altijd geschoond van de informatie die wij niet nodig hebben dus persoonlijke informatie wordt alleen bewaard zolang als dit nodig is.

Toegang tot gegevens

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als je toegang wenst tot deze informatie, gelieve contact met ons op te nemen.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als je jouw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Disclaimer

Als je vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy statement, neem dan contact met ons. Bij onregelmatigheden kun je altijd melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, wij werken graag mee om de privacy te garanderen.